Контакти

Проф. Костадин Костадинов
Ръководител на проекта
Е-mail : kostadinov@gis-tc.org

Гл. ас. Радостин Вазов
Координатор академична мобилност
Тел.: 02 4015809
Е-mail : vazov_rado@vuzf.bg

Проф. Веселин Минчев
Координатор обучения
Тел.: 02 9882108
Е-mail : v.mintchev@iki.bas.bg

Проф. Георги Шопов
Координатор научни изследвания
Тел.: 02 9445081
Е-mail : shopov@ciub2000.org

Доц. Рая Стайкова
Координатор научни комуникации и конференции
Е-mail : raya5019@gmail.com

Калина Стоянова
Технически сътрудник
Тел.: 02 9445081
Е-mail : kalinas@abv.bg