Целева група

Подгрупа „Докторанти“
1. Недялко Мариев Несторов
2. Цветелина Виткова Йоргова
3. Десислава Бориславова Тафраджийска
4. Христо Атанасов Иванов
5. Даниел Димитров Симеонов
6. Николай Кацарски
7. Станимир Стаматев
8. Eдуард Маринов
9. Даниела Илиева – Колева
10. Тахир Севим
11. Марина Здравкова Тимарева
12. Илиана Видинова Илиева

Подгрупа Млади учени:
1. Антоанета Градева
2. Галя Тасева
3. Петя Илиева-Тричкова
4. Ивайло Янков
5. Димитър Статев
6. Виржиния Желязкова
7. Катерина Войческа
8. Тихомир Тихомиров

Подгрупа Специализанти:
1. Недко Минков
2. Никола Димитров
3. Радослав Миланов
4. Павел Димитров
5. Теодора Лазарова