Решение за прекратяване

На основание чл. 19, ал. 1, т. 5 от Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г., се прекратява процедурата за избор на изпълнител с публична покана за определяне на изпълнител с предмет „Организиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания”.

Решение за прекратяване (№219 / 24.10.2014)