Архив на категория: Начало

Проект № BG051PO001-3.3.06-0053
„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес –инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”

Публична покана

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69 от 2013 г. с предмет: „Организиране на пътувания в страна и чужбина за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Документацията за провежданата процедура може да се изтегли от интернет страниците на проекта, а именно: http://projectqs.vuzf.bg/ и от  интернет страниците на ГД СФМОП: http://eufunds.bg  и http://sf.mon.bg/. Документацията ще бъде достъпна до 15.00 часа на  18.02.2014 г.

Оферти се подават на адрес: гр. София-1618, ж.к. Овча купел, ул.Гусла № 1, ет.5,  до 15:00 ч. на 18.02.2014 г. Лице за контакти: Радостин Вазов, на длъжност „Заместник ръководител” на проекта, тел.: 02 / 4015809

Пояснителен документ и документация за провежданата процедура:

1. - Zapoved_Publicna_Pokana_11.02.2014

2. - Publichna_pokana_VUZF

3. - Iziskvania_PMS_69_final

4. - Metodika za ocenka_VUZF

5. - offer_VUZF

6. - Proekt_dogovor_VUZF

7. - declaration_PMS_69_final

**********